Terug naar Blogs
Wat drijft het succes van low-code? - Eswelt

Wat drijft het succes van low-code?

​​Wie een zakelijke oplossing wil implementeren, kan niet om low-code heen. Op platforms zoals Mendix en OutSystems ontwikkel je in de helft van de tijd die ‘klassieke’ high-code vraagt. Het vereenvoudigt ook beheer. KPMG stelt dat een low-code oplossing slechts een kwart van de beheertijd vraagt ten opzichte van iets vergelijkbaars in high-code. Wat drijft dit succes en wat zijn de uitdagingen van low-code?

De kracht van low-code schuilt in werken met standaard bouwblokken. Door kant-en-klare functies samen te voegen tot een nieuwe applicatie, kunnen ontwikkelaars met minder inspanning resultaat boeken. De individuele delen zijn al getest op stabiliteit en veiligheid, wat een flink deel van de risico’s (en het bijkomende testwerk) wegneemt. Alleen het eindproduct heeft nog een kritische evaluatie nodig.

Deze snelle ontwikkelmethode brengt een eigen manier van denken met zich mee. Daar is het concept ‘citizen developer’, een leek die zelf applicaties bouwt, uit ontstaan. In praktijk zullen die eerder apps bouwen in een no-code omgeving. Voor low-code geldt dat ontwikkelaars wel degelijk ook kennis nodig hebben van IT-systemen. Je kunt niet koppelen met SAP als je het systeem niet kent en je kunt geen onderdeel van een groter IT-systeem maken zonder inhoudelijke kennis.

Ontwikkelen met kant-en-klare bouwblokken

De inzet van kant-en-klare bouwblokken maakt het een stuk eenvoudiger voor ontwikkelaars om nieuwe applicaties te maken. Het is met een kant-en-klare koppeling bijna triviaal om andere diensten te integreren. Zo gebruiken banken low-code om uptime en stabiliteit te verbeteren met cloud-gebaseerde redundantie. Ontwikkelaars hebben een systeem gebouwd waarin twee datacenters (in verschillende landen) via low-code cloud-koppelingen gelijktijdig ingezet worden. Gaat er onverhoopt met één van de twee datacentrums iets mis? Dan gaat de dienstverlening ongehinderd door.

Dit is natuurlijk ook te realiseren vanuit een high-code omgeving. Maar dan moet de ontwikkelaar alle koppelingen zelf bouwen en testen. Dat vereist in het geval van cloud-koppelingen behoorlijk stringente security checks. In een low-code omgeving kunnen reeds beschikbare applicaties ingezet worden. Het enige dat resteert is ‘styling’; de interface aanpassen zodat die binnen de grotere zakelijke omgeving te integreren is.

Low-code is een aantrekkelijke optie

Low-code is voor veruit de meeste organisaties een aantrekkelijke optie. Alleen in omgevingen waar je werkelijk ieder extern risico wilt uitsluiten is low-code onpraktisch. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan de aansturing van gevechtsvliegtuigen of kerncentrales. Je kunt op een cloud-platform nooit volledig doorzien welke applicaties onderling afhankelijk zijn. Als de exacte werking van de software kritisch is, dan kan er alleen met high-code zekerheid geboden worden.

De beweging naar low-code is al een jaar of zes gaande. Door voortdurende innovatie komen er steeds meer mogelijkheden bij. Zelfs een ervaren ontwikkelaar kan dagelijks nieuwe dingen leren. Op dit moment is er bijvoorbeeld veel beweging als het gaat om het aansturen van distributed computing vanuit een low-code omgeving.

Low-code vereenvoudigt SAP-implementaties

Specifiek voor SAP is low-code veelbelovend. Dit solide zakelijke platform is bijna berucht als het gaat om maatwerk. Om van het zeer uitgebreide platform een bedrijfsspecifieke oplossing te maken is traditioneel veel ontwikkelwerk op maat nodig. Dat maakt onderhoud en update van de systemen lastig. Als een update van core SAP beschikbaar komt, dan moet al het maatwerk doorgelicht worden om te kijken of de wijzigingen daar geen effect op hebben. De hieraan gepaard gaande kosten ontmoedigen organisaties om actief mee te gaan met innovatie.

Overstappen naar ontwikkeling van ‘maatwerk’ met low-code haalt deze rem van SAP af. De standaardbouwblokken zorgen dat de onderliggende core SAP juist wordt aangestuurd. Bij een update, kan de werking van de standaardblokken centraal gecontroleerd worden. Daar waar nodig is een bouwblok aan te passen en uit te rollen over alle systemen die er gebruik van maken. Low-code maakt zo met minimaal maatwerk, systemen op maat mogelijk.

Keuze uit Mendix, OutSystems en vele andere varianten

Qua platforms is er keuze genoeg. De twee grootste zijn Mendix en OutSystems. Ontwikkelaars met een specialisme in Java voelen zich het meest thuis in Mendix. Diegenen met een .Net achtergrond zullen zich in OutSystems meer op bekend terrein voelen.

Los van de grote twee zijn er vele andere keuzes. Denk daarbij aan allrounders zoals Microsoft Power Platform, SAP Business Technology Platform en Appian. Ook zijn er meer gespecialiseerde low-code platforms. BLOX is vooral geënt op het implementeren van Blockchain. Salesforce biedt onder de naam Force.com een volledig eigen low-code omgeving voor zijn CRM-platform.

Twee factoren zijn voor de organisatie van belang bij de evaluatie van low-code platforms:

·Is het schaalbaar genoeg voor mijn organisatie?

·Voldoet de beveiliging aan de eisen van mijn branche?

Daarnaast is je bestaande IT-landschap van belang. Welke off-the-shelf pakketten draaien er al, en hoe zijn die te integreren met het platform van jouw keuze? Het is verstandig om voor de implementatie van een low-code platform met een ervaren partner te werken. Kort door de bocht: alle problematiek rondom de implementatie van maatwerk, kan in theorie ook spelen bij de implementatie van een low-code omgeving. Iemand die weet hoe low-code werkt, helpt je valkuilen vermijden.

Change management

Deskundige consultants blijven een hoofdrol houden. Die vertalen zakelijke vraagstukken naar passende oplossingen. Naast die vertaling is aandacht voor change management noodzakelijk. De standaardblokken van low-code werken als een keurslijf. Dat dwingt bepaalde manieren van werken af, waardoor bestaande processen veranderen. Alleen als de mensen op de werkvloer gebruik maken van de oplossing, zal die ook succesvol zijn.

Low-code maak snelle ontwikkeling van nieuwe oplossingen mogelijk. Daarnaast haalt het de kosten van beheer navenant naar beneden. Het is niet verwonderlijk dat grote namen zoals Albert Heijn, Jumbo, Alliance en Intratuin succesverhalen over de inzet van deze techniek kunnen delen. Het vraagt om aandacht voor change management, goede consultancy en een kundige partner. Weet je die factoren te combineren, dan biedt het grote kansen.