Terug naar Blogs
De Do’s and Don’ts van de transitie naar DevOps binnen een SAP omgeving - Eswelt

De Do’s and Don’ts van de transitie naar DevOps binnen een SAP omgeving

​Op 22 maart organiseerde Eswelt haar eerste ronde tafel sessie. Eswelt acteert midden in de markt van SAP en staat daardoor in contact met diverse organisaties. Op dit moment zijn veel organisaties bezig met de transitie naar een DevOps manier van werken binnen een SAP omgeving. Wij constateerden dat deze bedrijven veel van elkaar zouden kunnen leren, omdat ze niet allemaal even ver in de transitie zijn. Voor ons was dit dus de uitgelezen kans om alle partijen bij elkaar te brengen, aangezien Eswelt het verbinden van organisaties als kracht wil en kan inzetten. Hoog in de A’DAM toren kwamen een twaalftal uitgenodigde managers bij elkaar om hun ervaringen en leerpunten met elkaar te delen. In dit artikel vind je alle conclusies en bevindingen, zodat jij deze ook in je eigen organisatie kunt toepassen.

Het opstellen van de Do’s and Don’ts

Om uiteindelijk de Do’s and Don’ts op te kunnen stellen, werden er tijdens de ronde tafel sessie drie break-out sessies gehouden. In de eerste sessie stonden de volgende vragen centraal: Wat de huidige ervaringen zijn op het gebied van DevOps en SAP? Welke knelpunten of moeilijkheden zijn er in de huidige omgeving? En wat zou iedereen willen leren van deze sessie? In ronde twee was het doel om aan elke opmerking of ervaring van de eerste ronde een advies te koppelen. Het grootste struikelblok bleek tijdsplanning te zijn. SAP implementaties zijn vaak grote tijdrovende projecten, terwijl de DevOps manier van werken vergt dat men continu oplevert. In ronde drie werden alle opmerkingen samengevat en de uiteindelijke Do’s & Don’ts uitgewerkt.

Vijf Do’s

1. Cultuur en mindset

Een gedeelde visie op DevOps met de juiste cultuur als belangrijkste onderdeel van een transitie naar DevOps binnen een SAP omgeving. Hierbij is het van essentieel belang dat er één gemeenschappelijk beeld bestaat voor zowel het management als de medewerkers op de vloer. Laat de DevOps manier van werken geen doel op zich zijn maar spreek af ‘waarom’ je de DevOps manier van werken binnen de SAP omgeving wil invoeren. Dit gemeenschappelijke beeld kan het beste gecreëerd worden door middel van de Topdown-Bottom Up methode, waarbij management en medewerkers elkaar in het midden ontmoeten en er een visie met voldoende draagkracht ontstaat.

2. Start klein

Sta je aan het begin van een transformatie naar DevOps werken? Neem dan niet direct teveel hooi op je vork. Begin met de transformatie binnen één of twee teams. Door de beperkte schaal kun je sneller leren en anticiperen. Daarnaast is het ook belangrijk de successen te delen zodat er vertrouwen opgebouwd wordt voor de verdere transformatie.

3. De juiste techniek en architectuur

Zorg dat de organisatie er technisch klaar voor is en de juiste architectuur gekozen is! De DevOps manier van werken vraagt een bepaalde maturiteit van je technische landschap. Ben je nog continu bezig brandjes te blussen en lukt het maar niet je platform technisch in de lucht te houden? Zorg dan dat dit probleem eerst wordt opgelost. Gezien de grote impact van SAP binnen een organisatie architectuur is het belangrijk je af te vragen of de architectuur en de organisatie volwassen genoeg is voor de transitie.

4. Automatisering

Zoveel mogelijk automatisering toepassen. Dit zowel in je ontwikkelstraat als bij het testen en beheren. De juiste tooling kiezen, zorgt ervoor dat je sneller en efficiënter oplossingen kunt bouwen en beheren.

5. Verdeling

Kies voor een juiste opdeling van je SAP landschap en processen. Hierbij is vooral het advies om de DevOps teams klein te houden en End-to-End processen waar nodig op te breken in kleinere brokken. Hierdoor verlaag je de afhankelijkheid van de verschillende disciplines.

Vijf Don’ts

1. Niet besluitvaardig zijn

Bij de invoering van DevOps werken binnen een SAP omgeving is het zoeken naar de werkwijze die bij jouw bedrijf en je medewerkers past. Als blijkt dat bepaalde onderdelen van de nieuwe manier van werken niet aansluiten bij jouw bedrijf, neem dan snel de beslissing het anders aan te pakken. Wees hierbij niet bang om te falen.

2. Fouten afstraffen

Een afrekencultuur binnen je onderneming is ‘killing’ voor de transitie naar DevOps. Ga je mensen afrekenen op de fouten die zij maken binnen de DevOps transitie, dan verlies je de benodigde draagkracht.

3. Geen samenwerking

Creëer geen (nieuwe) eilanden! De DevOps manier van werken maakt teams zelfstandig en zelfvoorzienend, maar de transformatie wordt pas succesvol op het moment dat de teams zeer hecht samenwerken en vooral als de medewerkers zich ook daadwerkelijk betrokken voelen.

4. De grenzen tussen beheer en change behouden

Dit is iets wat regelmatig gebeurt, maar wat betreft de deelnemers van de ronde tafel dienen de grenzen volledig weg te worden genomen. DevOps teams staan gezamenlijk voor de oplossingen die zij lanceren. Hierbij dienen de (voormalige) beheer en change medewerkers met elkaar samen te werken, van elkaar te leren en niet meer in de oude stramien te denken.

5. Kennis en ervaringen voor jezelf houden

Blijf vooral met elkaar in gesprek. Deel ervaringen en visies met elkaar. Het is inspirerend om te horen hoeveel overeenkomsten er bestaan tussen organisaties.

Conclusie

Deze inspirerende ronde tafel sessie bracht de aanwezigen concrete handvatten en tips om mee aan de slag te gaan. Daarnaast bracht het mensen en visies bij elkaar, waarbij iedereen aangaf overeenkomsten te zien en in de toekomst met elkaar in contact te blijven. Wij kijken daarom terug op een succesvolle sessie. Ook voor Eswelt was de sessie erg waardevol, omdat hierdoor inzichtelijk wordt waar onze relaties dagelijks mee te maken hebben en daardoor een adviserende rol voor overige organisaties kunnen bieden.
Wilt u bij een volgende ronde tafel aanwezig zijn? Neem dan contact met ons op. Suggesties voor toekomstige onderwerpen zijn natuurlijk altijd welkom.